Name Total creditRecent average credit Country
21) Karol91 97,685,650 0.10 Poland
22) rp1polska 94,311,100 0.08 Poland
23) gaballus 83,084,155 0.09 Poland
24) ByRad 80,372,431 0.09 Poland
25) legen_dary 74,006,947 0.09 Poland
26) Krzysztof_F 73,645,559 0.10 Poland
27) Peciak 73,588,036 0.09 Poland
28) WSR 69,194,479 0.08 Poland
29) Zbigniew 67,873,539 0.09 Finland
30) Profile Jerzy_Przytocki 67,235,845 0.10 Poland
31) TheSoKaI 64,148,195 0.09 Poland
32) Hubert Kozinski 62,184,611 0.08 Poland
33) Adam Sawicki 60,095,000 0.09 Poland
34) xelexin 58,328,069 0.09 Poland
35) Biedron 53,657,159 40,109.68 Poland
36) matsu_pl 47,347,834 0.10 Poland
37) Kalomel 42,485,698 0.10 Poland
38) Krzesimir 42,311,275 0.08 Poland
39) ksysju 40,863,899 0.08 Poland
40) ryszard.korczyk 37,808,125 0.09 Poland
Previous 20 | Next 20
//