Name Total creditRecent average credit Country
1) 4ys 855,350,880 5,188,703.31 Poland
2) pszyklejony 150,221,975 1,130,734.71 Poland
3) Profile PDH 328,664,168 232,458.03 Poland
4) Marius 195,432,457 3,281.61 Poland
5) Biedron 162,930,536 2,170.63 Poland
6) apohawk 144,687,750 69.96 Poland
7) Promilus 6,130,439 2.52 Poland
8) Profile Szopler 1,098,753 0.10 Poland
9) DJ_KS 1,029,298 0.10 Poland
10) w0jAk 25,950 0.10 Poland
11) Mateusz 1,816,410 0.10 Poland
12) Karol Trojanowski 2,061,965 0.10 Poland
13) mati998 1,419,225 0.10 None
14) I. Thorne 7,196,475 0.10 Poland
15) Slavkoyama 335,425 0.10 Poland
16) SolarisI 15,900 0.10 Poland
17) Karol91 97,685,650 0.10 Poland
18) Tomek Babinski 21,800 0.10 Poland
19) Profile Sergeant 100,601 0.10 Poland
20) michal_saper 25,422,871 0.10 Poland
Next 20
//