Name Total creditRecent average credit Country
1) vongole 2,353,026,835 0.09 Japan
2) aqua@sky 1,116,371,272 0.09 Japan
3) YLS@chem 872,977,651 1,332,868.21 Japan
4) skuramochi 663,360,148 0.08 Japan
5) hiro-beat 633,304,066 10.03 Japan
6) Q_Q@ffxiv@mmo 355,082,296 0.10 Japan
7) sadism@hneta 290,043,097 0.10 Japan
8) tomo@body 255,342,065 835,131.15 Japan
9) YTSHJM 241,678,461 0.09 Japan
10) Kagura Kagami@jisaku 233,206,165 0.09 Japan
11) choro37 230,504,848 0.10 Japan
12) nobby 218,793,909 1,166,792.34 Japan
13) Carat@precure 200,041,175 0.09 Japan
14) Naoki 183,728,756 0.10 Japan
15) takashi_m 182,339,871 0.09 Japan
16) hermit 158,887,074 0.09 Japan
17) tamtamrss 140,215,867 405,586.15 Japan
18) ArcSedna 140,037,570 0.09 Japan
19) KECH 134,761,919 0.10 Japan
20) siihei 128,213,819 0.09 Japan
Next 20
//